2013. február 12., kedd

A kívülálló szemével....

Nagy örömmel fogadtuk el a Fehérváriak tavalyi felkérését, ami egy szabadon választott témában történő előadás megtartására irányult. Az erről készült cikket két okból osztjuk meg a blog mind népesebb olvasótáborával Először is ,mert legyezgeti a hiúságunkat. :O) Ám ami szerintünk fontosabb, hogy hírt adjunk olyan egyesületekről, ahol a választott vezetők, veszik a fáradtságot és (nyilván a tagok igényeit kielégítve) megszerveznek egy kirándulást vagy akár egy szakmai jellegű előadást. Ezt követendő példának tartjuk, hiszen az ilyen és ehhez hasonló tenni akarás az ,amely segíti az egyesületek megmaradását,fejlődését.
Semolina – nem csak madaraknak…


Az általában év végére beütemezett és nem egy esetben külföldi végcéllal megjelölt kirándulásaink mellett minden esztendőben meghívott előadókkal is próbáljuk változatosabbá tenni egyesületi életünket, taggyűléseinket.
Forró, már-már trópusi klímát megidéző péntek köszöntött ránk 2012. július 06-án, mikor is tiszteletét tette nálunk az erre a taggyűlésre meghívott előadónk, Berényi Béla barátom Kecskemétről. Csertő Gyula is „tervben” volt, azaz eredetileg ketten jöttek volna, de ugyi egyszer vagyon az ember életében 30. születésnap, így Gyuszi „távolmaradását” meg kellett bocsátanunk.  
A 38°C-os hőmérséklet, nem utolsó sorban a 100 km-nél is nagyobb távolság (autóval a legrövidebb út a mindentudó Internet szerint 134 km) szolgált Béla barátom mentségéül, amiért is madarak nélkül érkezett, tervei között szerepelt ugyanis, hogy elhozza nekünk bemutatni néhány kedves egzótáját. Döntését, melynek értelmében-otthonában hagyta tollas imádottjait, tiszteletben tartottuk és egytől-egyig megértettük. Én se szívesen tettem volna ki kedvenceimet egy közel másfél órás szaunázásnak. A kimondottan erre az összejövetelre Érdről hozzánk érkezett Teszlák Jani barátom jóvoltából azonban mégsem maradtunk madár nélkül, mert igaz ugyan, hogy Bélától díszpintyeket vártunk, Jani fiatal tollruhában pompázó és szigorúan tárgyévi gyűrűkkel felékesített mexikói pirók x színkanári hibridjeit sorakoztatta fel a gyűlésen résztvevők előtt, szépmagam pedig egy szürke csicsörke x mozambik csicsörke basztardot mutattam az egybegyűlteknek, elvégre funkcionárius vagyok ebben az egyesületben, nekem is elő kellett rukkolnom valamivel…. Természetesen nem a bemutatott keresztezéseké volt a főszerep ezen a füllesztő délutánon, de Berényi Béla nagyszerűen összeállított, sokak számára talán száraznak, túl szakmainak tartott előadásához adtak hozzá sikeresen egy kicsinyke pluszt.
Csalódniuk kellett azoknak, akik Bélától egzótás szakelőadást vártak, viszont helyette az alakkanári fajták megismertetésének és humoros elemekkel fűszerezett bemutatásának olyan mély bugyraiba kaphattunk bepillantást, melyre azelőtt csak keveseknek volt esélye. Képet kaptunk az elsősorban angliai, többnyire uradalmakról, grófságokról, tartományokról elnevezett és – mint azt a fajták elnevezése is hűen sugallja – alakjukra kitenyésztett kanárimadarakról, így a C.O.M. Standard értékrendjét követve egyre kisebb méreteket öltő Gloster kanáriról, a répaformát sugalló, nyurga Yorkshire-ről, a talán legzömökebb, már-már bikafejet mutató Norwich-ról, és majd valamennyi ismert és kevésbé ismert fajtáról. Értelemszerűen szó esett a bírálatokon szinte csak a színét értékelt, mégis alakkanári fajták közé besorolt Lizard-ról (az angol lizard szó magyarul gyíkot jelent), mely fajta a gyíkok pikkelyes mintázatát élethűen visszaadó hátrajzolata miatt vált sokak által oly kedveltté.
A sziporkázó, és apróbb humorbonbonokkal meghintett előadást Béla barátom szakkönyvek tucatjaival igyekezett még felejthetetlenebbé tenni, s csak hiszem, hogy mindez sokunk örömére és okulására történt.

S ha már az alakkanáriknál tartunk. Magyar viszonylatban eleddig egyedülálló tevékenységük kézzelfogható bizonyítékaként Béla és az igazoltan távolmaradó Gyuszi készítettek egy kimondottan az alakkanári fajtákra kihegyezett honlapot (www.alakkanari.blogspot.com), ezen Internetes portál bemutatása adta eme fülledt délután egyik apropóját, mi több, maga az előadás is erre épült fel (remélem, jól gondolom, ha nem, Béla feltétlenül korrigálja majd). Olyan részletesen, az egyes fajtákat olyan alapossággal mutatja be a szóban forgó weblap, melyre tényleg nincs kis hazánkban precedens, nem titkolván a személyes tapasztalatokat sem. Külön erőssége az oldalnak a fajták Standard leírása, s csak hab a képzeletbeli tortán, hogy ezen szabványok megismertetéséhez magam is hozzájárulhattam. Nem akarok dicshimnuszokat zengeni, de azt kell mondjam, hogy a magyar ajkú alakkanárikat tartó és tenyésztő madárkedvelők Bibliájaként válhat ismertté ez a már nem kis mértékben beharangozott honlap. Még egyszer említem, semmiféle érdekem nem fűződik hozzá, hogy népszerűsítsem, mégis meg kell említenem, hogy bár nem foglalkozom alakkanárikkal, és ha napi rendszerességgel nem is, ám hetente egyszer mindig rákukkantok az ominózus oldalra, ha másért nem, de a külhoni börzék és kiállítások helyszínének és pontos időpontjának megtudakolása végett feltétlenül.
És (hozzátéve, hogy tudom, „és” szócskával sohasem kezdünk mondatot) a történetnek itt még koránt sincs vége. A gyűlés megkezdése előtti órákban, több ízben is konzultáltunk Bélával telefonon (lévén még sosem járt nálunk, nem tudta pontosan, hova is kell befutnia), és számomra érthetetlen módon kérte tőlem, ha tudok, feltétlenül szerezzek be egy jó adag fogpiszkálót. A dolgot akkor még nem tudtam mire vélni, kajával kapcsolatos sejtéseim azonban már akkor is voltak, különben is, egy hozzám hasonló kaliberű emberkének mi is jutna eszébe a fogvájóról, ha nem maga az étel. Sőt, most jut eszembe, az előadást hetekkel, s talán hónapokkal is megelőző beszélgetéseink során Béla meglepetést helyezett kilátásba, igaz, akkor még szó sem esett ezekről a kihegyezett miniatűr fanyársakról. Az előadás vége felé azonban mindenre fény derült, s több tagtársammal egyetemben nekem is elérkezett a megvilágosodás pillanata.
Béla a fagyasztóból kivett és a délutáni előadásra kellőképpen felengedett talján licence alapján elkészített tejbepapi- hoz a megszólalásig hasonló desszerttel kedveskedett nekünk, mely lágyeleséggel etette (eteti) Raza espagnola típusú alakkanárijait. Többek között…
Elhozta nekünk, beszélt róla, megosztotta velünk elkészítésének receptjét, melyet követően jó néhány tagtársunknak drótpostán el is küldtem a „finomság” részletes leírását (mondván a szó elszáll…), egyúttal egy egészen más dimenzióba igyekezett helyezni a tollas kedvenceinkkel többnyire a fiókanevelés időszakában feletetett lágyeleség fogalmát. Nem tudom hányan próbálták ki tagjaink közül azóta, de ott, a taggyűlésen néhányan megkóstoltuk. Ha jól vettem észre, a Lipták Józsefnek köszönhető madárkajájával nem aratott közönségsikert, mert egy kissé ízetlen volt, cukrot mégcsak véletlenül sem tett bele, ám az üveg Jénai tálat teljesen kiürítve vitte haza (amiben el nem titkolható módon nagy részem volt). Ez azért kellett, hogy jelentsen valamit.
Száz szónak is egy a vége. Fontos információkkal gazdagodhattunk Berényi Bélának, az egzóták szakavatott ismerőjének és tenyésztőjének köszönhetően, belepillantást nyerve az alakra tenyésztett kanárimadarak csodálatos világába, és az olasz Semilona papi jóvoltából megízlelhettük azt is, mivel kényezteti kecskeméti barátom nagy becsben tartott és méltán híres madarait.

Örülök, hogy részese lehettem ennek a júliusi délutánnak, s csak bizakodni tudok abban, ha legközelebb Béla eljön közénk előadást tartani, nem egyedül teszi, és elcsalja magával Csertő Gyuszit is. Mert abban biztos vagyok, hogy lesz rá igény.


Cserna Zoltán ifj.