2011. november 30., szerda

Lizard kanári

A vad kanári, mint házi kedvenc 500 évvel ezelőtt került Európába, de a 18. században kezdődött meg igazán a különböző fajták kitenyésztése. A közhiedelem szerint a Lizard kanárit, a vallási üldöztetés miatt Nagy-Britanniába menekülő franciaországi és németalföldi hugenották hozták magukkal, de ez csak egy teória. A kezdeti idők tenyésztői nem dokumentálták precízen a madarakkal kapcsolatos ismereteiket, azonban egy 1742-es feljegyzés beszámol egy madárról, melynek sötét színű farok- és szárnytollai voltak, fején pedig „sapkát” viselt. Ma már tudjuk, hogy ez a Lizard kanári volt. Az, hogy azok az ismertetőjelek, melyek a Lizard kanári legfőbb jellemvonásait adják, egy spontán mutáció révén jöttek létre a vad kanári példányaitól, vagy hogy más fajtákkal történő hibridizáció eredményeként született meg, sajnos nem ismeretes. Az azonban ismert, hogy a 19. század elején létrejövő tenyésztői egyesületek és kiállítások eredménye volt, hogy a Lizard kanárit és közeli rokonát – a mára már kihalt – London Fancy-t tökéletesítették. Ez utóbbi két fajta egyébként már az 1790-es években szerepelt londoni kiállításokon.

Szintén pontos adat, hogy az első publikáció a Lizard kanáriról a The British Aviary and Bird Breeders Companion című lapban jelent meg 1825-ben, és azt írjá róla, hogy: „Van egy kanári fajta, melynek teljesen sárga sapkája van, és fekete-zöld foltokkal tarkított mellkasa és a háta miatt nagyon hasonlít arra a kis csúszó-mászóra, melyről a nevét is kapta.” A Lizard kanáriról készült első illusztráció pedig, az Illustrated News című kiadvány 1846. december 12-i számában jelent meg. Ezek alapján úgy tartják, hogy a Lizard kanári a legrégebbi kiállítási célra tenyésztett madár annak köszönhetően, hogy rendkívül lelkes tenyésztők vették pártfogásukba. Ezen tenyésztőknek köszönhető az is, hogy a Lizard külseje a viktoriánus idők rajzaihoz képest alig változott mind a mai napig.

Egyedszámukat meghatározta az is, hogy könnyen tenyészthető, olcsó madárnak számított, azonban ennek ellenére a II. világháború környékén egyedszámuk a fajta-egyesület becslései alapján világviszonylatban 200-250 egyedre esett vissza.

A Lizard különlegességét a kezdetek óta meglévő gyíkra emlékeztető pikkelyes mintázata adja. Ez az, amely megkülönbözteti fajtársaitól. A fiatal madarak tollazat kezdetben semmiben nem különbözik a többi kanáriétól, de mikor átvedlett és felnőtt tollra vált mindjárt szembetűnő lesz különleges tollazata. A nyaktól lefelé haladva párhuzamos sorokban álló pikkelyei egyre nagyobbak lesznek. Másik jellegzetességük sárga sapkájuk. Kezdetben kizárólag a tökéletes sapkát viselő egyedeket lehetett versenyeztetni, azonban ez ahhoz vezetett, hogy rendkívül sok kiváló pikkelyezettséggel rendelkező madár esett ki a versenyből.

A viktoriánus idők közepén már sok hibás sapkájú egyedet is lehetett látni a versenyeken. Manapság annak alapján, hogy milyen szabályos és milyen kiterjedésű a fejen található sapka, több csoportot különböztetnek meg. A Lizard kanári öt színváltozatban ismert. Ezen színek az arany, az ezüst, a kék, a piros arany és a piros ezüst. Az arany és ezüst színváltozatot a tollakat szegélyező bronz vagy szürke szín határozza meg. Fontos a tökéletességhez, hogy a csőr, a lábak és a körmös is feketék legyenek. Az esetlegesen a szárnyakban vagy farokban megjelenő fehér tollak kizárást jelentenek a versenyben. Ezeket a madarakat a tenyésztésből is ki kell zárni.

Papp László (papp.laszlo228@upcmail.hu) kiegészítése a színek öröklésével kapcsolatban: "A pirosnál olyan a piros ezüst mint az aranynál az ezüst. Tehát ott is A-s és B-s szín van, amit csak így lehet párosítani. Ha pirosat akarsz arannyal vagy ezüstel pároztatni, nem fogsz sem piros sem arany utódot kapni, a kettő között lesz és mivel rózsaszín Lizard kanári nincs, így kizárásra kerülne a kiállításon. Piros A-st piros B-sel így lesz tiszta színű."

Alakjuk kevésbé meghatározó, de fontos, hogy a madár zömök megjelenésű legyen, kerek mellkassal és széles vállakkal.Mérete 12,5 cm.

Kiállításokon a lizardok a következő besorolás alapján kerülnek nevezésre:
E191-192 Lizard kék
E193-194 Lizard arany
E195-196 Lizard ezüst
A páros számok az egyéni , a páratlanok a kollekcióban történő nevezést jelölik.
A színkanárik kiállítására rendszeresített  kalitkákban kerülnek bírálatra.
Gyűrűméretük 3,0mm