2012. október 29., hétfő

már megint vagy még mindíg?!


Néhány internetes oldalon találtam pár szöveges részt, ami a már korábban boncolgatott, tollszerkezeti különbségeket hivatott megmagyarázni. Angol lapokat böngészve akadtam ezekre a cikkekre, ezért használom a buff és a yellow szavakat. A fordítást követően összeollóztam egy kis leírást:

„buff” és/vagy „yellow”
Elöljáróban annyit, hogy ez a kategorizálás az alakkanárik esetében nem a madár színére, hanem a tollszerkezetre vonatkozik. Bár legtöbb esetben a tollszerkezet minősége valóban hatással van a madár színére, de ez alól is van kivétel (pl.:fehér madarak)
A „buff” kanárinak széles, szövetszerű tollai vannak, melyeket úgy kell elképzelni, mint a kezünket, a széttárt ujjainkkal. Ez egy jó ismertető jele a „buff” kanáriknak. 
A másik, kanárikra  jellemző tollszerkezet a „yellow”. -Az előző hasonlatot segítségül hívva- a toll ebben az esetben úgy áll, mint amikor az ujjainkat zártan tarjuk.
 A „buffos” madár tömegesebbnek, terjedelmesebbnek tűnik és ha kihúzunk egy tollat a madár melléből, láthatunk a toll szélén egy zúzmarás, fehéres csíkot. Ennek oka, hogy a színanyag nem jut el a toll széléig , és ettől a madár színe kevésbé tűnik intenzívnek, mint egy ugyanolyan színű ”yellow” kanári. 
Ha ugyanezt egy „yellow” madárnál vizsgáljuk, láthatjuk, hogy a mintául kiszedett tollon a színanyag végig, egyforma telítettséggel van jelen. Maga a toll is keskenyebb. Ezen kívül , ha a madárra nézünk, egy zártabb, testhezállóbb tollazatú madár képét látjuk. Egy „yellow” madár mindig simább tollazatúnak tűnik, mint egy „buffos”
A tenyésztők rendszerint úgy állítják össze a tenyészpárokat, hogy egy „buffos” madárhoz egy „yellow” madarat tesznek. De azért ebben is találunk kivételeket, ám ez már egy másik történet...

források: 
http://www.yccuk.com