2012. augusztus 19., vasárnap

kiállítások


Megkaptuk a karcagi kiállítás szervezőitől az aktuális kiállításukra vonatkozó nevezési felhívást. Mivel itt is hiteles nemzetközi szintű bírálatban részesülnek az alakkanárik, kutya kötelességünknek érezzük, hogy hírt adjunk erről a lehetőségről is. Hát csak tessék, csak tessék...
NEVEZÉSI FELHÍVÁS


     A Karcagi H-10 és H-27 IDRE közös rendezésében megtartjuk 2012 szeptember 28-29-30-án a           
Dél-kelet magyarországi regionális kiállítást, melyhez szervezeti szinten csatlakozott a szövetség
Kecskeméti H-11, valamint a Nyíregyházi H-13 , mint a régióban működő szervezetek.
    A rendezvény több célkitűzést hivatott szolgálni:
- Első cél, hogy a kiállításra nevezett madarak olyan bírálatban részesüljenek, mely mértékadó a madár tulajdonos számára , ezért a rendezvényen 4 fő OMJ  bíró, és 1 fő SOF bíró fog bírálni. (COM előírásoknak, és feltételeknek megfelelően.)
- Második cél, hogy a fajbemutatón bárki bemutathassa a madarát, és ha igényli szakmai útmuta-tást kaphat a további lépéseihez. (E célt a Dr. Hazay Béla fajbemutató teszi elérhetővé.)
- Harmadik cél, hogy a rendezvényen résztvevő hazai kezdő bírók iránymutatást kapjanak, tapasz-
talatot szerezzenek.(Ők fogják kiválasztani a fajbemutató legszebb madarait, és értékelik azokat.)
- Negyedik cél, hogy a hazai tenyésztők döntő többsége nem teheti meg, hogy egy  COM   rendez- vényre nevezzen, de jelen esetben olyan bírók végzik a rendezvényen a bírálatot, akik nemzetközi jogosítvánnyal rendelkeznek.

-Ötödik cél, a hazai egzotikus díszgalamb tenyésztőinek egy magas szintű megmérettetés keretében nemzetközi szintű bírálati lehetőséget nyújtani a tenyésztési eredményeik megismerésére.
A rendezők nevében tisztelettel meghívjuk Önt, mint kiállítót/mint bemutatót , vagy látogatót,  madarász barátot.

A rendezvény helye: Déryné Kulturális Központ  5300 Karcag Dózsa György út 5.
Ideje:  2012 szeptember 28-án 9.oo -  18.oo
                                         29-én 9.oo -  18.oo
                                         30-án 9.oo - 14.oo

A kiállítók a madaraikat 27-én 15.oo – 19.oo-ig  28-án 6.3o – 7.3o-ig adhatják le.
Bírálat kezdete: 2012 szeptember 28-án 8.oo (!!!)
A kiállításra/bemutatóra csak érvényes orvosi igazolással lehet madarat behozni!
A kiállítási területre csak egészséges madarat lehet behozni. Ezt ellenőrizzük a berakásnál is, és
folyamatosan.

Nevezési határidő:  2012 szeptember 10.(A később érkező nevezéseket nem áll módunkban
                                                                        elfogadni!)
Madarak kiadása: 2012 szeptember 30      14.oo-tól

A bírók felkérése az alábbi szekciókba történt:
D      szekció    színkanári  (tárgyévi gyűrűzéssel)
E      szekció    alakkanári  (tárgyévi gyűrűzéssel)
F1    szekció    domesztikált egzóták (1-2 éves)
F2   szekció     egzóták  (1-2 éves)
H     szekció    hibridek  (1-2 éves)
O     szekció    galambok és gerlék (egzotikus galambok) (1-2 éves)
I      szekció    hullámos papagáj  (1-2 éves)
J      szekció    törpepapagájok  (1-2 éves)
K     szekció    ausztrál papagájok  (1-2 éves/ 3-4 éves)!
L     szekció    ázsiai és afrikai papagájok  (1-2 éves/ 3-4 éves)!
M    szekció    amerikai papagájok  (1-2 éves/ 3-4 éves)!
N    szekció    amazonok, kakaduk, arák, lórik, és egyéb papagájok  (1-2 éves/ 3-4 éves)!

A kiállításon bírálnak:
Oparnica Vladimir    COM  OMJ      F1 – F2 – O – P   szekció
Kulic Slobodan    COM  OMJ            F1 – F2 – O – P   szekció
Ilic Dragan     COM  OMJ                 D – E – H    szekció
Tepevac Nikola    COM  OMJ            D – E – H    szekció
Szekula Róbert    SOF                        J – K – L – M – N   szekció

-2-


A madarakat a COM érvényes besorolásának megfelelően be kell sorolni.

(A megfelelő besoroláshoz a segítséget mindenki megkapja, és nem az a cél, hogy a rosszul beso-
rolt madarat kizárják, hanem a tulajdonosnak segítsünk a besorolás tanulásába.)

A madarak nevezhetők mind egyéni, mind kollekció  versenyre.
(Kollekció: azonos: faj- év-szín és nem!!!)

Technikai előírások:

- A rendezvényre vízi szárnyas, baromfi és galamb (házi galamb) nevezését nem áll módunkban
fogadni.

- Rendezési hozzájárulás a kiállításra 3.5oo,- ft./fő , mely magába foglalja a kiállítási katalógust, a bírálati díjat. (Független a nevezett madarak számától!!!)

- A helyezést elért madarak rozetta díjazásban részesülnek, mely rozetták a bírálat befejezése után
a helyezést elért madár kalitjára  kerülnek fel. (I. II. III. Különdíj)

- A Dr. Hazay Béla fajbemutatóra nevezett madarakért 1.5oo,-ft/fő rendezési hozzájárulást kell
fizetni. A fajbemutatón a madarak hazai bírók közreműködésével zsűrizve lesznek, és a kimagasló példányok különdíjban részesülnek.

- A rendezési hozzájárulást vagy a nevezési címen, vagy a madarak beszállításakor kell megfizetni.

-A madarak a rendezők által kijelölt kalitban helyezhetők el, a kiállítás végéig csak a rendezésért
felelős személy kivételes engedélyével vehetők ki a kalitból,(!!!) egyéb esetben a zárt kalitból a madarakat nem lehet kivenni a kiállítás végéig.

- A madarak első etetéséről, és itatásáról a beszállító gondoskodik, majd a továbbiakban a rende- zők végzik ezt a feladatot.

-Zárás után, és nyitás előtt a kiállítási teremben csak a rendezők tartózkodhatnak.

- Aki saját kalitban kívánja kiállítani a madarát, azt csak tiszta, esztétikus kalitban teheti meg.
(A kritériumnak nem megfelelő kalitot eltávolítjuk.)

- A bírálat időtartama alatt bírálati felügyelő működik, akinek az engedélye nélkül a bírálati
terembe belépni tilos.(Kiv.: felhordók) A bírálat teljes befejezéséig a bírálati felügyelő hatáskö-
rébe tartozik a bírálattal kapcsolatos összes feladat koordinálása.

- A Washingtoni Egyezmény hatálya alá tartozó madár kiállítása csak CITES engedéllyel(!) le-
hetséges.

-A kiállított madárnak beazonosíthatónak kell lennie (pl.: zárt gyűrű), és csak saját tenyésztésű
egyed állítható ki.( A fajbemutatóra nem vonatkozik) A helyezett madaraknál ez ellenőrzésre kerül.  A  nevezési lapon nem kell gyűrűszámot írni, csak be kell írni a tenyésztői törzsszámot.(!) Vitatott esetben a rendezőség az egyedi jelölés ellenőrzését mindentől függetlenül ellenőrizheti.

- A madarak elhullásáért felelősséget nem vállalunk, kivéve, ha az bizonyíthatóan a rendezők
hibájából következett be .

- Óvás: A kiállításon az eredmények nyilvánosságra hozatalát követően 1 órán belül írásban
kellő indoklással 3.oooft. egyidejű befizetéssel a vezető bírónál lehet benyújtani.
Jogos óvás esetén az óvadékot visszafizetjük.-3-

Kérjük, hogy a nevezési, és a madarak beszállítási határidőket tartsák be, ezzel is elősegítve a rendezők zavartalan munkavégzését.

Előre is köszönjük, ha a kiállításunkat megtiszteli.


Nevezési cím:
Vajó Sándor      5300  Karcag   Szövetkezet u. 11 sz. (tel.:06/59/313-664 v. 06/70=775-9075)
(Szállásfoglalási igény estén szintén ez a cím.)

Eszteró Lajos    6727  Szeged Gyémánt u. 7 sz. (tel.:06/62/457-466 v. 06/70/203-7550)

Figyelem!!!
A felhívás, és a jelentkezési lap másolható.


Karcag 2012 július 27

A szervezők nevében:
                                   Vajó Sándor                        Eszteró Lajos
                                   H-10 Karcag                        H-27 IDRE